27Jan
2021

MEĐUNARODNA KONKURENTNOST MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Piše: Danijela Bobić

Kako od malog postati veliki igrač

Mada nisu dovoljno prepoznatljivi u široj javnosti, u srpskoj privredi jasno se izdvajaju sektori koji su ostvarili dinamičan izvoz upravo zahvaljujući jakom jezgru malih i srednjih preduzeća, koja su u svom proboju na inostrana tržišta uspela da preotmu konkurenciji deo tržišnog učešća. Ovaj potencijal, međutim, nije dovoljno iskorišćen, budući da u ukupnom broju malih i srednjih preduzeća, samo 11,6 odsto izvozi svoje proizvode, a tek 3,3 odsto izvozi svoje proizvode kontinuirano.

Najveći deo srpske privrede – čak 99,8 odsto, čine mala i srednja preduzeća, koja kreiraju 70 odsto dododate vrednosti, 56 odsto zaposlenosti i učestvuju sa 46 odsto u ukupnom izvozu. Mada je u prethodnom periodu ovaj sektor, generalno, iskazao izvozni kapacitet, određene priveredne grane izdvajaju se po broju zdravih i dinamičnih MSP, koja kontinuirano rastu, razvijaju se i koja su u svom proboju na inostrana tržišta uspela da preotmu konkurenciji deo tržišnog učešća. S druge strane, iako MSP sve više doprinose ukupnom izvozu, u njemu učestvuje tek svako deseto malo i srednje preduzeće.

Za razliku od proseka EU, gde mala preduzeća čine 6,4 odsto a srednja jedan odsto ukupne privrede, u Srbiji je učešće malih firmi 3,2 odsto a srednjih tek 0,7 odsto, dok je čak 96 odsto preduzeća mikro veličine. Takva preduzeća, i kada su sposobna da proizvedu kvalitetan proizvod, retko imaju kapacitet da ostvaruju rast. Stoga je ključno pitanje kako obezbediti uslove za veći broj uspešnih i prosperitetnih MSP i njihovo prerastanje iz malih u srednje i velike firme?

Uključivanje MSP u globalne trgovinske tokove, kao i u lance dobavljača velikih kompanija predstavlja kanal koji ih može osnažiti i ubrzati njihov rast. Značaj takvog uključivanja je višestruk: izlazak na nova tržišta, usvajanje novih znanja i tehnologija, okretanje ka inovacijama, ali i veća sigurnost i kontinuitet poslovanja zbog sigurnosti plasmana i naplate potraživanja.

Pročitaj ceo članak...